headerphoto

Vergoedingen

Dieetadvisering wordt vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. 

U heeft u recht op een vergoeding van 3 uur per jaar ( 4-5 consulten). Deze vergoeding valt onder het eigen risico. Het is mogelijk dat u nog een extra vergoeding krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Hierbij kunt u contact opnemen met uw verzekering.

Voor patiënten die behandeld worden vanuit de ketenzorg en voor kinderen<18 jaar geldt geen eigen risico.

*** Patiënten met Diabetes, van huisartsen aangesloten bij ELZHA krijgen de kosten voor dieetadvisering voor één tot vier uur vergoed . Hier geldt geen eigen risico.

***Patiënten met COPD van huisartsen aangesloten bij ELZHA krijgen de kosten voor dieetadvisering voor 1 consult (1 uur) vergoed. Hier geldt geen eigen risico.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hecht ik veel waarde aan het verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Zodat ik van de juiste medische achtergrond kan voorzien.

Bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet door uw verzekering vergoed.

Tarieven
Consult Prijs Tijdsduur
Intake € 90,00 90 minuten
Lang vervolgconsult € 45,00 45 minuten
Kort vervolgconsult € 15,00 15 minuten
     
Toeslag huisbezoek € 25,00  
Niet nakomen afspraak € 25,00  

                                                          Contactgegevens

Chantal Zou
T: 06-39492824
E: info@dietistzou.nl

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag
09:00 - 18:00

Bij geen gehoor graag uw naam en telefoonnummer inspreken in de voicemail, ik bel u dan zo snel mogelijk terug.

Chantal